Tin tức Blockchain

8 xu hướng trong nền kinh tế kỹ thuật số và blockchain của Trung Quốc vào năm 2021

Vào năm 2020, Trung Quốc phải đối mặt với nhu cầu kỹ thuật số nội địa đáng kể trong các ngành công nghiệp. Để thỏa mãn điều đó và sự phát triển hài hòa của nhà nước trong khuôn khổ mô hình mới của chu kỳ kép, nhà nước đã quyết định tập trung tối đa vào chuyển đổi số, hiện đại hóa và phát triển nền kinh tế.

Thách thức chính mà Trung Quốc phải đối mặt hiện nay là kích cầu trong nước. Đây là định hướng phát triển trọng tâm và có nhiều tham vọng cho năm 2021.

Từ quan điểm thị trường, nhu cầu trong nước mở rộng đòi hỏi phải liên tục duy trì số lượng sản phẩm mà không làm giảm chất lượng. Cả hai khía cạnh này đều cần công nghệ kỹ thuật số hỗ trợ.

Số hóa sẽ giúp cải thiện nguồn cung và hình thành một thị trường tiêu thụ kỹ thuật số mới. Thách thức này sẽ trở thành một lĩnh vực quan trọng của đổi mới công nghiệp truyền thống trong năm tới.

Các kế hoạch cho năm 2021 và việc thực hiện chúng

Bằng cách tận dụng Internet, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ ngày càng chinh phục bối cảnh kỹ thuật số vào năm 2021, định hình các mô hình hoạt động mới cho các sản phẩm và dịch vụ. Điều này sẽ cho phép ngành công nghiệp Trung Quốc bắt đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của sản xuất toàn cầu.

Một trong những đổi mới trong năm nay là sự cộng sinh “5G + Internet công nghiệp”. Nó sẽ liên kết liền mạch các hoạt động viễn thông và công nghiệp, đồng thời hình thành một mô hình hợp tác kinh doanh mới.

Cơ sở hạ tầng công nghệ sẽ chứng kiến ​​các loại điện toán đám mây và điện toán biên mới, cơ sở hạ tầng blockchain phục vụ hệ thống tín dụng và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong các lĩnh vực tài chính, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác.

Xu hướng phát triển chính của Trung Quốc cho năm 2021

Thực hiện các kế hoạch của mình, chính phủ Trung Quốc sẽ tập trung vào các xu hướng sau:

  1. Tài trợ bổ sung cho các thành phố và làng kỹ thuật số. Điều này sẽ tạo ra nhiều mô hình kinh doanh sáng tạo.
  2. Khôi phục và phát triển nông thôn. Một hệ thống blockchain để cho nông dân vay sẽ xuất hiện, trên cơ sở đó một hệ thống tài chính kỹ thuật số thống nhất sẽ được tạo ra. Điều này sẽ cho phép bạn vượt qua giai đoạn công nghiệp hóa và chuyển sang giai đoạn phát triển nông nghiệp kỹ thuật số một cách dễ dàng.
  3. Cải tiến Internet công nghiệp. Một hệ sinh thái mới của ngành công nghiệp kỹ thuật số sẽ xuất hiện dựa trên số hóa. Tốc độ phát triển công nghiệp sẽ tăng gấp đôi.
  4. Chuyển đổi và đổi mới nền tảng Internet tiêu dùng. Sẽ nhấn mạnh vào việc tiêu chuẩn hóa hoạt động và giám sát chặt chẽ các doanh nghiệp tài chính để tránh rủi ro hệ thống.
  5. Phát triển hệ thống tài chính dựa trên công nghệ Dữ liệu lớn, blockchain và trí tuệ nhân tạo. Các phương pháp mới để giải quyết tình trạng tăng trưởng vốn không trật tự sẽ xuất hiện. Sự chú ý tối đa sẽ được tập trung vào bộ ba “công nghiệp truyền thống + công nghệ kỹ thuật số + đổi mới tài chính”.
  6. Tiếp thị mục dữ liệu. Chia sẻ dữ liệu sẽ là một ngành công nghiệp mới nổi quan trọng vào năm 2021. Điều này sẽ đòi hỏi phân tích, quy định và phòng ngừa rủi ro giao dịch cẩn thận.
  7. Thiết lập các mối quan hệ công nghiệp mới đáp ứng nhu cầu năng suất kỹ thuật số. Đặc điểm chính của họ là tính minh bạch về dữ liệu, nhận dạng các đặc điểm và độ tin cậy của nhân sự. Mô hình tổ chức xã hội và công nghiệp này sẽ trở nên phổ biến vào năm 2021 và trở thành một tổ chức hàng đầu thế giới.
  8. Khám phá các mô hình quản trị xã hội và kinh tế mới theo hướng dữ liệu. Trên cơ sở đó, Trung Quốc sẽ hình thành các công nghệ GovernTech để quản trị kỹ thuật số toàn cầu.

Những nhiệm vụ này nằm trong kế hoạch của chính phủ Trung Quốc cho năm 2021. Điều đáng mừng là cùng với sự phát triển của các công nghệ kỹ thuật số, blockchain đã được chú ý rất nhiều. Việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng, điều này ảnh hưởng đến sự ổn định của hệ sinh thái. Mọi người đều thắng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button