Sự kiệnTiền điện tử

Bitcoin đã ngừng hỗ trợ ở mức $30K

Sự điều chỉnh Bitcoin đã bắt đầu và BTC đang mất hơn 10 nghìn đô la trong một thời gian ngắn.

Như chúng tôi đã viết cho bạn trong phân tích trước, những gì chúng ta đang thấy về Bitcoin không chỉ là sự hưng phấn mà còn là mối quan tâm lớn. Những mối quan tâm này đặc biệt liên quan đến lĩnh vực mà các nhà giao dịch có thể coi đó là sự hỗ trợ, điều này sẽ giữ chân họ ngay cả trong những thời điểm khó khăn.

Với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân, Bitcoin đã vượt qua một số khu vực giá quan trọng và có vẻ như bây giờ là thời điểm để những con bò đực bắt đầu xây dựng các vùng hỗ trợ.

Trong 24 giờ tới, do đó, điều rất quan trọng là phải theo dõi mức hỗ trợ mới có thể có trong khu vực $ 30K, mà nếu Bitcoin kéo dài, có thể sẽ xem xét tăng trưởng thêm. Sau đó, nó cũng sẽ cần thiết để vượt qua ngưỡng kháng cự tại $ 35K.

Phân tích kỹ thuật:

  • Hỗ trợ mới và rất quan trọng trong khu vực $ 28K – $ 30K
  • Kháng hành mới ở mức $ 35K
  • Một hỗ trợ khác đã được xác nhận ở mức $ 22,5 nghìn
  • Hỗ trợ chính ở mức $ 19,5K
Live Analysis

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button