Đầu tưSự kiện

Các ngân hàng Hoa Kỳ hiện có thể chạy các mã cho Stablecoin

OCC đã cấp phép cho các tổ chức tài chính Hoa Kỳ làm việc với stablecoin.

Văn phòng kiểm soát tiền tệ (OCC) đã thông báo rằng các ngân hàng Hoa Kỳ hiện được phép sử dụng stablecoin và đóng vai trò là nhà khai thác nút blockchain.

Các ngân hàng có thể chạy các mã Stablecoin

Theo thông báo của OCC, một ngân hàng quốc gia hoặc hiệp hội tiết kiệm liên bang có thể xác thực, lưu trữ và ghi lại các giao dịch thanh toán bằng cách đóng vai trò là nhà điều hành nút blockchain.

Mặc dù bản thân OCC mô tả công nghệ được phép là “mạng xác minh nút độc lập”, thuật ngữ này gần như đồng nghĩa với các chuỗi khối được điều hành công khai như Bitcoin và Ethereum. Các blockchains đó được sử dụng để xác nhận các giao dịch liên quan đến một số stablecoin nhất định như Tether và USDC.

Brian P. Brooks, Quyền kiểm soát tiền tệ, nói rằng bức thư loại bỏ bất kỳ sự không chắc chắn về mặt pháp lý nào về thẩm quyền của các ngân hàng trong việc kết nối với blockchain. Nó cũng làm rõ rằng các ngân hàng có thể đóng vai trò là các nút và giao dịch trên các mạng đó. Trên thực tế, stablecoin có thể được sử dụng giống như SWIFT và các mạng thanh toán khác.

Tin tốt cho tiền điện tử

Bên cạnh đó, Jeremy Allaire, Giám đốc điều hành của Circle, đã xác nhận tin tức này. Anh ấy tuyên bố trên Twitter rằng tin tức này là một “chiến thắng lớn cho tiền điện tử và stablecoin”, bao gồm cả stablecoin của Circle, USDC.

OCC trước đây đã cho phép các ngân hàng nắm giữ trữ lượng stablecoin vào tháng 9. Thông báo hôm nay cho phép các tổ chức đó đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ mạng lưới blockchain và mang lại khả năng sử dụng stablecoin tốt hơn trong hoạt động tài chính.

Tuy nhiên, có vẻ như các ngân hàng Hoa Kỳ có tương đối ít khả năng làm việc với các loại tiền điện tử dễ biến động về giá như Bitcoin.

Nguồn: cryptobriefing.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button