Tiền điện tử

Grayscale nắm giữ 3% tổng số Bitcoin

Quỹ phòng hộ tiền điện tử lớn nhất hành tinh, Grayscale, đang tăng lượng nắm giữ tiền điện tử lên 10% mỗi tháng. Sau lần mua 16.244 BTC cuối cùng, Grayscale Investments đã quản lý 3% tổng số bitcoin.

Nhiều người dùng Twitter đã bình luận về tin tức này. Ví dụ, Charles Edwards, người sáng lập Capriole Investments, nói rằng giao dịch bitcoin được ghi có vào Grayscale Investments là giao dịch lớn nhất ngày hôm đó.

Hiện nay, cổ phiếu tiền điện tử đang tăng 10% mỗi tháng. Ông tự tin rằng vào năm 2021, Grayscale có thể có nhiều bitcoin hơn nữa được lưu trữ. Khối lượng của tiền điện tử có thể tăng gấp 3 lần và đạt 10% tổng số tiền BTC đang lưu hành.

Một nhà mật mã học nổi tiếng khác là Whale Panda đã viết trên tài khoản Twitter của mình rằng số lượng Bitcoin được Grayscale mua trong lần mua cuối cùng có thể được so sánh với số lượng tiền được khai thác trong 18 ngày (900 BTC mỗi ngày).

Trong tháng qua, theo anh ấy, 60.000 BTC đã được mua. Đây là tương đương với 2 tháng. khai thác mỏ. Hiện đã rõ tại sao Grayscale Bitcoin Trust đã đóng cửa và không chấp nhận các khoản đầu tư mới trong ba tuần qua. Tất cả là lỗi của doanh thu và nhu cầu cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button