Tiền điện tử

Khảo sát: Số lượng cố vấn tài chính Hoa Kỳ phân bổ tiền điện tử trong danh mục khách hàng đã tăng 49% vào năm 2020

Một cuộc khảo sát cho thấy số lượng cố vấn tài chính Hoa Kỳ phân bổ cho tiền điện tử trong danh mục đầu tư của khách hàng của họ đã tăng đáng kể từ năm 2019. Các số liệu cho thấy nó đã tăng 49% vào năm 2020, từ 6,3% lên 9,4%.

Phần lớn các cố vấn cũng có đầu tư tiền điện tử cá nhân

Theo công ty quản lý tài sản Bitwise có trụ sở tại San Francisco, 58% cố vấn phân bổ cho tiền điện tử là Cố vấn đầu tư đã đăng ký (RIA) độc lập.

Báo cáo nói rằng phát hiện này không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, RIA không có giới hạn về loại hình đầu tư mà chúng có thể đưa vào danh mục đầu tư.

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng phần lớn các cố vấn với khách hàng đầu tư vào tiền điện tử đã đầu tư cá nhân vào lĩnh vực này. Theo bảng báo cáo:

82% cố vấn báo cáo phân bổ của khách hàng cho tiền điện tử cũng báo cáo một khoản đầu tư cá nhân vào không gian.

Các cố vấn vẫn quan tâm đến việc tăng vị trí tiền điện tử của họ

Báo cáo lưu ý thêm rằng 78% cố vấn được khảo sát đang suy nghĩ về việc tăng phân bổ tiền điện tử cho khách hàng của họ trong 12 tháng tới. Tuy nhiên, 12% trong số họ sẽ giữ “ổn định”, nghiên cứu cho biết.

Hơn nữa, không có cố vấn nào báo cáo kế hoạch giảm hoặc loại bỏ các vị trí tiền điện tử hiện tại của họ. Cuộc khảo sát cũng cho biết thêm:

Tỷ lệ cố vấn lập kế hoạch tăng phân bổ của khách hàng cho tiền điện tử đã tăng đáng kể trong năm nay; năm ngoái, chỉ 42% cố vấn có phân bổ khách hàng báo cáo kế hoạch tăng phân bổ đó.

Về lý do của việc thêm tiếp xúc với tài sản tiền điện tử vào danh mục đầu tư của khách hàng, cuộc khảo sát đã tìm thấy một “mức tăng mạnh” trong các cố vấn ca ngợi “lợi nhuận tiềm năng cao” của tiền điện tử. Ngoài ra, họ cũng chỉ ra vai trò của tiền điện tử trong việc “bảo hiểm rủi ro lạm phát” như một tính năng hấp dẫn cho loại tài sản. Bitwise lưu ý:

Ba mươi tám phần trăm (38%) cố vấn nhấn mạnh ‘lợi nhuận tiềm năng cao’ là một tính năng hấp dẫn của tiền điện tử, tăng từ 30% trong cuộc khảo sát năm ngoái … Tuy nhiên, mức tăng lớn nhất cho đến nay là cho ‘bảo hiểm rủi ro lạm phát’, 25% của các cố vấn được đánh dấu là một tính năng hấp dẫn, tăng từ chỉ 9% trong kết quả năm ngoái. Mối quan tâm đến các công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát đã tăng lên đáng kể trong năm qua và một số nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng đã công khai nhấn mạnh bitcoin như một phương thức phòng ngừa tiềm năng chống lại rủi ro lạm phát trong năm qua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button