Tin tức Blockchain

Kích Hoạt Taproot Và LOT = True Vs. LOT = False

Kích hoạt Taproot và LOT = True vs LOT = False – The Van Wirdum Sjorsnado 29 – Tạp chí Bitcoin

Trong tập này của “The Van Wirdum Sjorsnado”, người dẫn chương trình Aaron van Wirdum và Sjors Provoost đã thảo luận về việc kích hoạt nâng cấp soft fork Taproot và cụ thể hơn là thông số khóa thời gian chờ (LOT).

Tham số LOT có thể được đặt thành “true” (LOT = true) hoặc “false” (LOT = false). LOT = false tương tự như cách một số soft fork trước đó đã được kích hoạt. Các thợ mỏ sẽ có một năm để điều phối việc kích hoạt Taproot thông qua sức mạnh băm; nếu và khi phần lớn (có thể là 90%) thợ đào báo hiệu sự sẵn sàng cho việc nâng cấp, soft fork sẽ kích hoạt. Nhưng nếu điều này không xảy ra trong (có thể là) một năm, bản nâng cấp sẽ hết hạn. (Sau đó, nó có thể được triển khai lại.) LOT = true cũng cho phép các thợ đào kích hoạt soft fork thông qua sức mạnh băm, nhưng nếu họ không thực hiện được điều này trong năm đó, các nút sẽ kích hoạt soft fork bất kể.

Van Wirdum và Provoost đã thảo luận về những lợi ích và bất lợi của mỗi phương án. Điều này cũng bao gồm các tình huống có thể xảy ra nếu một số người dùng đặt LOT thành true, trong khi những người dùng khác đặt LOT thành false và các rủi ro liên quan. Cuối cùng, những người dẫn chương trình đã thảo luận về những gì họ nghĩ có nhiều khả năng xảy ra nhất với việc kích hoạt Taproot.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button