Tiền điện tử

Ethereum ETP để niêm yết trên Deutsche Borse

Niêm yết thứ Ba, ETP sẽ theo dõi giá của ether và giao dịch dưới mã “ZETH”.

ETC (+ 4,96%)

  • ether (ETH, + 6,93%)
  • ZETH sẽ là một sản phẩm được đối tác trung tâm làm rõ có cấu trúc như một bảo đảm nợ được đảm bảo bằng tài sản được phân phối trên nền tảng HANetf. Phí quản lý sẽ là 1,49%.
  • Bradley Duke, Giám đốc điều hành của ETC Group cho biết: “Các nhà đầu tư tổ chức đang yêu cầu các sản phẩm tiền điện tử được quản lý đảm bảo an toàn, thanh khoản và đối tác trung tâm được xóa và Tập đoàn ETC đang xây dựng các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn phức tạp và chính xác của nhà đầu tư tổ chức”, Bradley Duke, Giám đốc điều hành của ETC Group cho biết.
  • Vào tháng 6, ETC Group đã liệt kê ETP “Bitcoin Exchange Traded Crypto” của mình, cũng trên Deutsche Borse’s Xetra.
  • bitcoin (BTC, + 7,54%)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button