Sự kiện

Yearn Hủy ràng buộc với Cover Protocol

Yearn Finance đã tweet hôm thứ Sáu rằng họ đã quyết định kết thúc quá trình sáp nhập với Cover và cả hai giao thức sẽ tiếp tục hoạt động độc lập.

Cổng tài chính phi tập trung (DeFi), Yearn Finance đã thông báo qua Twitter rằng họ sẽ kết thúc việc hợp nhất đã được công bố trước đó với nhà cung cấp dịch vụ bao phủ thị trường Cover Protocol của DeFi.

  • Yearn đã tweet hôm thứ Sáu rằng họ đã quyết định kết thúc quá trình sáp nhập với Cover Protocol, một thị trường bảo hiểm ngang hàng, phi tập trung và cả hai giao thức sẽ tiếp tục hoạt động độc lập. Không có lý do nào được đưa ra cho cuộc chia tay.
  • Andre Cronje của Yearn sau đó bày tỏ sự thất vọng của mình trong một tweet hiện đã bị xóa, nói: “Cá nhân tôi cảm thấy điều đó thật đáng buồn. Tôi đã rất coi trọng, tin tưởng và tin tưởng vào nhóm Cover. Bài học rút ra. Sẽ không tin tưởng họ một lần nữa.”
  • Yearn nói thêm rằng những người gửi tiền yVault đã mua bảo vệ Cover sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Các kế hoạch cho việc sáp nhập đã được công bố vào tháng 11, với mục đích Cover trở thành nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm dự phòng của Yearn cho các kho tiền của mình và cung cấp cho người dùng một sản phẩm giảm rủi ro.
  • DAI (-0,01%)
  • Cover cũng bị khai thác vào tháng 12, khi một tin tặc “mũ trắng” lừa giao thức này để đúc 40 nghìn tỷ mã thông báo gốc của nó, mà tin tặc này đã rút tiền mặt trước khi trả lại chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button