Tin tức Blockchain

Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể

Cổ phiếu của Riot Blockchain ( NAS: RIOT , Tài chính 30 năm) dường như được định giá quá cao, theo tính toán Giá trị của GuruFocus. Giá trị GuruFocus là ước tính của GuruFocus về giá trị hợp lý mà tại đó cổ phiếu sẽ được giao dịch. Nó được tính toán dựa trên bội số lịch sử mà cổ phiếu đã giao dịch, tốc độ tăng trưởng kinh doanh trong quá khứ và ước tính của nhà phân tích về hiệu quả kinh doanh trong tương lai. Nếu giá của một cổ phiếu cao hơn đáng kể Đường giá trị GF, thì cổ phiếu đó được định giá quá cao và lợi nhuận trong tương lai của nó có khả năng thấp. Mặt khác, nếu nó thấp hơn đáng kể Đường giá trị GF, lợi tức trong tương lai của nó có thể sẽ cao hơn. Với mức giá hiện tại là 26,02 đô la / cổ phiếu và vốn hóa thị trường là 2,2 tỷ đô la, cổ phiếu Riot Blockchain cho thấy mọi dấu hiệu về việc bị định giá quá cao. Giá trị GF cho Riot Blockchain được hiển thị trong biểu đồ bên dưới

Bởi vì Riot Blockchain được định giá quá cao, lợi nhuận dài hạn của cổ phiếu của nó có thể sẽ thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng kinh doanh trong tương lai, trung bình là 144,1% trong 5 năm qua.

Vì đầu tư vào các công ty có sức mạnh tài chính thấp có thể dẫn đến mất vốn vĩnh viễn, các nhà đầu tư phải xem xét cẩn thận sức mạnh tài chính của công ty trước khi quyết định có mua cổ phần hay không. Nhìn vào tỷ lệ tiền mặt trên nợ và khả năng chi trả lãi vay có thể đưa ra cái nhìn ban đầu tốt về sức mạnh tài chính của công ty. Riot Blockchain có tỷ lệ tiền mặt trên nợ là 10000,00, xếp hạng tốt hơn 100% các công ty trong ngành phần mềm. Dựa trên điều này, GuruFocus xếp hạng sức mạnh tài chính của Riot Blockchain là 8/10, cho thấy bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Đây là khoản nợ và tiền mặt của Riot Blockchain trong những năm qua:

Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể
Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể

Sẽ ít rủi ro hơn khi đầu tư vào các công ty sinh lời, đặc biệt là những công ty có khả năng sinh lời ổn định trong dài hạn. Một công ty có tỷ suất lợi nhuận cao thường là khoản đầu tư an toàn hơn những công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp. Riot Blockchain đã có lãi 0 trong 10 năm qua. Trong 12 tháng qua, công ty đạt doanh thu 8 triệu đô la và lỗ 0,59 đô la một cổ phiếu. Biên lợi nhuận hoạt động của nó là -131,56%, nằm trong 10% các công ty kém nhất trong ngành Phần mềm. Nhìn chung, lợi nhuận của Riot Blockchain được xếp hạng 3 trong số 10, điều này cho thấy khả năng sinh lời kém. Đây là doanh thu và thu nhập ròng của Riot Blockchain trong những năm qua:

Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể
Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể

Một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc định giá công ty là tốc độ tăng trưởng. Theo nghiên cứu của GuruFocus, hiệu suất cổ phiếu dài hạn tương quan chặt chẽ với tăng trưởng. Các công ty phát triển nhanh hơn sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho các cổ đông, đặc biệt nếu sự tăng trưởng đó mang lại lợi nhuận. Tăng trưởng doanh thu trung bình hàng năm của Riot Blockchain là 144,1%, xếp hạng cao hơn 99% các công ty trong ngành phần mềm. Các tăng trưởng EBITDA trung bình 3 năm là -18,8%, mà đứng thứ tồi tệ hơn 85% các công ty trong ngành công nghiệp phần mềm.

Một phương pháp khác để xác định khả năng sinh lời của một công ty là so sánh lợi nhuận trên vốn đầu tư với chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền. Tỷ suất sinh lời trên vốn đầu tư (ROIC) đo lường mức độ một công ty tạo ra dòng tiền so với vốn mà công ty đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình. Chi phí sử dụng vốn bình quân gia quyền (WACC) là tỷ lệ mà một công ty dự kiến ​​phải trả trung bình cho tất cả các chủ sở hữu chứng khoán của mình để tài trợ cho tài sản của mình. Khi ROIC cao hơn WACC, điều đó có nghĩa là công ty đang tạo ra giá trị cho các cổ đông. Trong 12 tháng qua, lợi tức vốn đầu tư của Riot Blockchain là -62,20 và giá vốn của nó là 28,56. So sánh lịch sử ROIC và WACC của Riot Blockchain được hiển thị bên dưới:

Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể
Cổ phiếu Riot Blockchain được cho là sẽ được định giá cao hơn đáng kể

Cuối cùng, cổ phiếu của Riot Blockchain ( NAS: RIOT , 30-year Financials) dường như được định giá quá cao. Tình hình tài chính của công ty rất mạnh và khả năng sinh lời kém. Tốc độ tăng trưởng của nó kém hơn 85% các công ty trong ngành Phần mềm. Để tìm hiểu thêm về cổ phiếu Riot Blockchain, bạn có thể xem Tài chính 30 năm của nó tại đây.

Để tìm hiểu các công ty chất lượng cao có thể phân bổ lợi nhuận trên mức trung bình, vui lòng xem Máy sàng lọc Capex chất lượng cao của GuruFocus.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button