Tiền điện tử

Bitcoin tiếp tục trượt, tại sao BTC có thể kéo dài khoản lỗ trong ngắn hạn

Giá Bitcoin đã không thể duy trì trên mức hỗ trợ 35.000 đô la so với đô la Mỹ. BTC đang giảm và nó có khả năng kéo dài mức lỗ dưới 33.000 đô la trong ngắn hạn.

  • Bitcoin bắt đầu một đợt sụt giảm mới sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ $ 36,500 và $ 36,000.
  • Giá hiện đang ở mức dưới 36.000 đô la và mức trung bình động đơn giản 100 giờ.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới một kênh tăng dần chính với hỗ trợ gần $ 35.600 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD (nguồn cấp dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền có khả năng tiếp tục thấp hơn dưới các mức hỗ trợ $ 33,000 và $ 32,000.

Giá bitcoin giảm hơn 5%

Bitcoin đã không thể duy trì trên vùng hỗ trợ $ 36,500 và kéo dài sự sụt giảm của nó. BTC đã phá vỡ mức hỗ trợ 35.500 đô la và giải quyết dưới mức trung bình động đơn giản 100 giờ.

Đã có một sự phá vỡ rõ ràng bên dưới một kênh tăng dần chính với hỗ trợ gần $ 35.600 trên biểu đồ hàng giờ của cặp BTC / USD. Cặp tiền này đã tăng tốc dưới mức hỗ trợ $ 35,00 và thậm chí nó đã phá vỡ mức $ 34,200. Đã có mức tăng đột biến dưới mức 34.000 đô la và giá hiện đang vật lộn để phục hồi .

Mức kháng cự ngay lập tức là gần mức $ 34,150. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 23,6% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 36,824 xuống mức thấp $ 33,350.

Giá bitcoin
Nguồn: BTCUSD trên TradingView.com

Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $ 35,000. Mức thoái lui Fib 50% của mức giảm gần đây từ mức cao $ 36,824 xuống mức thấp $ 33,350 cũng gần $ 35,100. Mức kháng cự chính là gần vùng $ 36,000 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Việc phá vỡ rõ ràng trên mức 36.000 đô la có thể đảo ngược xu hướng giảm giá hiện tại.

Mất thêm BTC?

Nếu bitcoin không vượt qua được ngưỡng kháng cự 35.000 đô la, nó có thể tiếp tục giảm. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $ 33,200.

Hỗ trợ chính đầu tiên là gần mức $ 32,500. Hỗ trợ chính là gần mức $ 32,000. Nếu phe bò không bảo vệ được vùng hỗ trợ $ 32,000, thì có nguy cơ sụt giảm mạnh. Trong trường hợp đã nêu, giá thậm chí có thể đấu tranh để duy trì trên vùng hỗ trợ quan trọng 30.000 đô la.

Các chỉ số kỹ thuật:

MACD theo giờ – MACD hiện đang tăng tốc trong vùng giảm.

RSI hàng giờ (Chỉ số sức mạnh tương đối) – RSI cho BTC / USD hiện đang ở dưới mức 50.

Các mức hỗ trợ chính – $ 33.200, tiếp theo là $ 32.000.

Các mức kháng cự chính – $ 34.150, $ 35.000 và $ 36.000.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button