Đầu tư

Thống đốc Texas ký Luật Tạo khung pháp lý cho các khoản đầu tư tiền điện tử

Luật sửa đổi điều chỉnh luật thương mại cho phù hợp với blockchain và tài sản kỹ thuật số, đồng thời xác định các loại tiền ảo.

Thống đốc Texas Greg Abbott (R) đã ký thành luật một biện pháp tạo khuôn khổ pháp lý cho tiền điện tử và blockchain với hy vọng biến tiểu bang của ông trở thành nam châm cho ngành, cách Wyoming đã trở thành và những gì Thị trưởng Miami Francis Suarez đang cố gắng thực hiện thành phố đó.

  • Luật mới sửa đổi Bộ luật Thương mại thống nhất của tiểu bang để thích ứng tốt hơn luật thương mại với blockchain và tài sản kỹ thuật số, định nghĩa chính thức các loại tiền ảo và cung cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp một môi trường pháp lý để đầu tư tiền điện tử.
  • Theo National Law Review, khoảng 25 tiểu bang đang xem xét các biện pháp liên quan đến blockchain và / hoặc tài sản kỹ thuật số trong các phiên lập pháp năm 2021 của họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button