Sự kiện

Grayscale Digital Large Cap Fund Trở thành công ty đã Đăng ký SEC

Quỹ này tham gia Bitcoin Trust và Ethereum Trust của công ty dưới dạng các sản phẩm báo cáo.

Quản lý tài sản tiền điện tử Grayscale cho biết Quỹ Digital Large Cap của họ hiện đã trở thành một công ty báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. 

  • Quỹ tham gia Bitcoin Trust và Ethereum Trust của Grayscale như các sản phẩm báo cáo.
  • Grayscale cũng cho biết họ đã đệ trình ba ủy thác bổ sung để trở thành công ty báo cáo: Grayscale Bitcoin Cash Trust, Grayscale Ethereum Classic Trust và Grayscale Litecoin Trust.
  • Việc đăng ký mang theo yêu cầu nộp báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm, 10-Q và 10-K, cũng như Mẫu 8-K cho các sự kiện quan trọng.
  • Grayscale Investments thuộc sở hữu của Digital Currency Group, công ty mẹ của CoinDesk.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button