Sự kiện

Phim tài liệu Ethereum có Vitalik Buterin tăng 1.036 ETH

Việc gây quỹ cho “Ethereum: Khu vườn vô hạn” đã vượt qua mục tiêu của nó.

  • Các nhà làm phim cho biết dự án sẽ là bộ phim tài liệu dài đầu tiên về Ethereum và sẽ bao gồm các cuộc phỏng vấn với những người liên quan đến sự phát triển của máy tính thế giới , bao gồm Buterin và Aya Miyaguchi, giám đốc điều hành của Ethereum Foundation.
  • Việc gây quỹ cho bộ phim tài liệu diễn ra trong ba ngày trên trang gây quỹ cộng đồng Mirror và kết thúc vào ngày 16 tháng 7.
  • Các nhà sản xuất cũng sẽ làm việc với pplpleasr để loại bỏ một loạt các NFT của Khu vườn vô hạn gắn liền với các khoản tín dụng trên màn hình được chọn trong phim.
  • Công ty sản xuất phim Optimist đứng sau bộ phim tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button