Tin tức Blockchain

Blockchain Argo niêm yết trên thị trường Nasdaq

Chi tiết về đợt chào bán được đề xuất, chẳng hạn như phạm vi giá và số lượng cổ phiếu được chào bán, vẫn chưa được xác định.

Argo Blockchain, công ty khai thác tiền điện tử duy nhất được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán London, đã đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để bán Cổ phiếu Lưu ký Hoa Kỳ (ADS).

Công ty cho biết vào tháng 7 rằng họ đang xem xét một vụ mua bán như vậy.

Cổ phiếu sẽ được niêm yết trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq với mã “ARBK”.

Công ty cho biết chi tiết về đợt chào bán được đề xuất, chẳng hạn như phạm vi giá và số lượng cổ phiếu được chào bán, vẫn chưa được xác định .

Jefferies và Barclays được chọn để cùng quản lý việc mua bán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button