Sự kiện

Cơ quan giám sát chứng khoán của Ấn Độ ra mắt Hệ thống giám sát các công cụ tài chính

Cơ quan giám sát chứng khoán của Ấn Độ có kế hoạch dựa nhiều vào công nghệ sổ cái phân tán để theo dõi và ghi chép các công cụ tài chính, bắt đầu từ năm tới.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) hôm thứ Tư đã công bố ý định triển khai một hệ thống “giám sát an ninh và giao ước” cho các khoản nợ không chuyển đổi (NCD) vào ngày 1 tháng 4 năm 2022.

Nó đánh dấu một bước quan trọng cho trường hợp sử dụng blockchain trong hệ sinh thái tài chính của Ấn Độ và theo sau các tổ chức lớn khác trong việc tận dụng công nghệ để tăng hiệu quả hệ thống.

NCD là công cụ tài chính ghi nhận nghĩa vụ nợ đối với tổ chức phát hành. Thông thường, giấy ghi nợ là một công cụ dài hạn với một tính năng cho phép nó được chuyển thành tiền mặt để mua cổ phiếu vào một ngày sau đó theo quyết định của chủ sở hữu. Các khoản nợ không thể chuyển đổi thành cổ phiếu được coi là sản phẩm “không thể chuyển đổi”.

Hệ thống cũng sẽ theo dõi các giao ước – các điều khoản được chèn vào hợp đồng nợ – và sẽ theo dõi xếp hạng tín dụng của các NCD. Hệ thống sẽ cung cấp sự cho phép cần thiết cho người được ủy thác, tổ chức phát hành và tổ chức xếp hạng tín dụng để cập nhật dữ liệu giao dịch. Đổi lại, dữ liệu sẽ có thể truy cập được đối với các sở giao dịch chứng khoán và kho lưu ký để cung cấp cho một quy trình minh bạch hơn.

Dữ liệu được lưu trữ sẽ được ký mã hóa, đóng dấu thời gian và được thêm tuần tự vào sổ cái, để lại dấu vết kiểm tra có thể xác minh của các giao dịch. Lịch sử giao dịch và dữ liệu trên sổ cái sẽ được mã hóa “hoàn toàn” và sẽ chỉ được chia sẻ với các bên liên quan cần thiết trên cơ sở “cần biết”, SEBI cho biết trong tuyên bố của mình.

Cơ quan giám sát cho biết: “DLT có tiềm năng cung cấp một hệ thống linh hoạt hơn các cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống và cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn chống lại các loại tấn công mạng khác nhau do tính chất phân tán của nó”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button