Tiền điện tử

Dự luật của Pennsylvania đề xuất một lực lượng nghiên cứu tiền điện tử

Các nhà lập pháp ở Pennsylvania đã giới thiệu một dự luật mới có thể mở đường cho việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm tiền kỹ thuật số, trong bước mới nhất hướng tới việc áp dụng các loại tiền kỹ thuật số trong tiểu bang.

Dự luật HB1724 được trình bày trước Đại hội đồng sẽ tạo ra nhiệm vụ cho một lực lượng đặc nhiệm xem xét tác động của các loại tiền kỹ thuật số, liệu chúng có được chấp nhận một cách chính thức hơn trong tiểu bang hay không.

Được giới thiệu bởi một tập thể gồm tám đảng viên Dân chủ và hai đảng viên Cộng hòa, dự luật sẽ được gọi là Đạo luật Lực lượng Đặc nhiệm Tiền tệ Kỹ thuật số. Hiện tại, nó đang được Ủy ban Thương mại xem xét thêm.

Dự luật cho biết lực lượng đặc nhiệm mới sẽ phải xác định số lượng và loại tiền tệ nào có thể được giao dịch trong tiểu bang, cũng như các nền tảng trao đổi được cấp phép giao dịch ở đó. Nó cũng sẽ xem xét các tổ chức đầu tư có tiếp xúc với các loại tiền kỹ thuật số, cũng như tác động thuế của các loại tiền kỹ thuật số ở cả cấp tiểu bang và địa phương.

Dự luật cũng hướng tới mục tiêu minh bạch trên thị trường tiền tệ kỹ thuật số, tập trung vào thao túng giá và các hoạt động bất chính khác được cho là được thực hiện thông qua thị trường tiền tệ kỹ thuật số. Lực lượng đặc nhiệm dự kiến ​​sẽ thực hiện một cách tiếp cận so sánh, cân nhắc các chiến lược và quy định khác nhau từ các cơ quan đối tác từ các nơi khác trên thế giới.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ bao gồm một hội đồng gồm 13 thành viên, phục vụ trên cơ sở tự nguyện, sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai trong suốt quá trình xem xét thị trường của mình. Ban hội thẩm sau đó sẽ phải đệ trình các phát hiện lên thống đốc và Đại hội đồng như một phần nhiệm vụ lập pháp của mình.

Các bước hướng tới việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm ở Pennsylvania là tương tự với các động thái ở những nơi khác của Hoa Kỳ, với các cơ quan lập pháp tiểu bang ngày càng điều tra các loại tiền kỹ thuật số và tác động rộng hơn của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button