Tiền điện tử

Người dùng tiền điện tử ở Úc sẽ có quyền truy cập vào các dịch vụ báo cáo thuế thông qua Crypto.com

Sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com đã ra mắt dịch vụ báo cáo thuế miễn phí cho người dùng có trụ sở tại Úc. 

Trong một thông báo ngày hôm nay, Crypto.com cho biết họ đã điều chỉnh các dịch vụ thuế hiện có của mình cho người dùng tiền điện tử ở Hoa Kỳ và Canada để cho phép người Úc báo cáo chính xác tiền điện tử về thuế của họ. Sàn giao dịch cho biết họ đã làm việc với các cố vấn thuế chuyên nghiệp để đảm bảo rằng dịch vụ này phù hợp với luật nộp thuế tiền điện tử trong nước.

Crypto.com cho phép người dùng nhập hồ sơ giao dịch tiền điện tử của họ vào một nền tảng báo cáo thuế như TokenTax và tạo báo cáo để nộp cho các cơ quan chức năng – Sở Thuế vụ Hoa Kỳ, Cơ quan Thuế vụ Canada và Văn phòng Thuế vụ Úc. Sàn giao dịch cho biết họ cung cấp dịch vụ này miễn phí cho người dùng, cho dù họ đang báo cáo lãi hay lỗ.

Tuy nhiên, người dùng tiền điện tử có thể cần phải có tài khoản trong các sàn giao dịch và ví được hỗ trợ để cung cấp hồ sơ thuế đầy đủ cho các cơ quan chức năng. Crypto.com hiện cho phép người dùng Coinbase, Kraken, Binance, Binance.US, BitBuy và những người khác tận dụng dịch vụ báo cáo thuế.

Cũng như ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác, các cơ quan chức năng của Úc coi việc thanh lý các khoản nắm giữ tiền điện tử là một sự kiện tăng vốn trong nhiều trường hợp và sẽ bị đánh thuế tương ứng. Tuy nhiên, tiền điện tử được sử dụng để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ ở Úc không bị đánh thuế vì thu nhập với điều kiện chi phí dưới 10.000 AUD, tương đương khoảng 7.340 đô la.

Vào tháng 5, Văn phòng Thuế vụ Úc đã đưa ra cảnh báo cho bất kỳ người dùng tiền điện tử nào nộp thuế ở Úc để báo cáo chính xác bất kỳ khoản lợi nhuận nào. Vào thời điểm đó, cơ quan chính phủ cho biết họ dự đoán rằng 600.000 người Úc đầu tư vào tài sản kỹ thuật số sẽ nộp thuế và có kế hoạch liên hệ với 400.000 người khác để khuyến khích họ xem xét các bản khai thuế đã nộp trước đây để tìm bất kỳ sự khác biệt nào có thể xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button