Fintech

HSBC làm việc với 8 quốc gia trong việc hỗ trợ CBDCs

Người khổng lồ ngân hàng HSBC ủng hộ tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và đã làm việc với các ngân hàng trung ương ở tám quốc gia để thúc đẩy kế hoạch của họ, theo một bài báo thông tin chi tiết của công ty được xuất bản trong tuần này.

Giám đốc điều hành Tập đoàn HSBC Noel Quinn cho biết ngân hàng đang làm việc với các ngân hàng trung ương ở Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Singapore , Trung Quốc , Hồng Kông, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để tìm hiểu các kế hoạch về tiền kỹ thuật số, mà theo ông là nên đổi mới nhiên liệu trong lĩnh vực tài chính.

Trong bài báo, Quinn đã đưa ra một lưu ý tích cực về CBDC và cách các chính phủ có thể sử dụng công nghệ này trong việc phát hành tiền kỹ thuật số. Đặc biệt, ông nói về việc giảm chi phí xử lý tiền mặt khi chuyển sang tiền tệ kỹ thuật số thay vì tiền mặt, điều này sẽ dẫn đến chi phí thấp hơn và thanh toán hiệu quả hơn.

Quinn cũng nhấn mạnh tốc độ giao dịch, cũng như khả năng thực hiện các giao dịch nguyên tử, điều này sẽ làm giảm chi phí trái phiếu trong khi giúp các chính phủ và ngân hàng trung ương đạt được các mục tiêu chính sách tiền tệ rộng rãi hơn.

Các bình luận này phù hợp với nhận xét tương tự của người đứng đầu Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Benoît Cœuré, người có vẻ lạc quan về CBDC và vai trò của họ trong hệ thống tài chính trong tương lai trong một bài phát biểu đầu tháng này.

Hệ thống tài chính đang thay đổi, đã qua thời gian để các ngân hàng trung ương bắt đầu hoạt động,” Cœuré nói.

Trong bài báo của mình, Quinn lưu ý HSBC thích mô hình kết hợp cho CBDC, mô hình này dựa vào các ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại làm việc song song để phân phối tiền tệ.

“HSBC tin rằng mô hình kết hợp – đôi khi được gọi là mô hình hai cấp vì bản thân CBDC là của ngân hàng trung ương nhưng các ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán và hoạt động quản lý tài khoản – cho đến nay là phương án thiết kế tốt nhất.”

Các bình luận có thể chỉ ra một hướng đi khả thi cho các ngân hàng trung ương hiện đang làm việc với HSBC trong việc định hình các quan điểm chính sách tương lai của chính họ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button