Tin tức

Bitcoin: Hỗ trợ nhỏ ở mức 52500/52000

Bitcoin đã đánh bại mức kháng cự ở mức cao nhất tháng 9 ở mức 52950, ​​nhắm mục tiêu 54700/900 & 55300/500. Mục tiêu này đã đạt được.

Ripple vẫn đang giữ mức kháng cự mạnh tại 10710/10780, còn Ethereum từ từ vượt lên trên ngưỡng kháng cự nhỏ tại 3400/3450.

Phân tích hàng ngày

Bitcoin đạt mục tiêu tiếp theo là 55300/500. Có thể tăng thêm trong ngày hôm nay tới 57000, 58500 và có lẽ xa hơn là kháng cự 59400/600 trong tuần tới.

Downside dự kiến ​​sẽ được giới hạn. Hỗ trợ nhỏ ở mức 52500/52000. Hỗ trợ mạnh tại 50000/49500. Các cổ phiếu dài cần dừng dưới 49000. Sự phá vỡ dưới đây là tín hiệu bán trung hạn.

Ripple đang giữ mức kháng cự mạnh tại 10710/10780 mục tiêu 9900/9800. Kỳ vọng hỗ trợ tại 9600/9500. Mức phá vỡ thấp hơn kiểm tra mức trung bình động 100 ngày ở mức 9000/8950. Việc phá vỡ dưới 8900 là tín hiệu bán trung hạn.

Chúng tôi đang giữ ngưỡng kháng cự mạnh tại 10710/10780. Quần short cần các điểm dừng trên 11000. Mức phá vỡ cao hơn là tín hiệu mua nhắm mục tiêu 11400 và có thể xa mức kháng cự nhỏ tại 12000/12100. Chúng ta nên tạm dừng ở đây nhưng quần đùi có lẽ quá mạo hiểm.

Ethereum vượt qua ngưỡng kháng cự nhỏ ở mức 3400/3450 cho mục tiêu tiếp theo là 3550/3600 và cuối cùng là 3700. (gần chạm mức 3660). Khi tăng thêm, hãy tìm 3830/50 trước khi kiểm tra lại mức cao nhất của tháng 9 ở 4000/4030.

Triển vọng tích cực miễn là chúng giữ mức hỗ trợ đầu tiên tại 3500/3450. Tuy nhiên, việc phá vỡ dưới 3400 có nguy cơ trượt xuống vùng hỗ trợ mạnh tại 3170/3150. 

Đồ thị

BTCUSD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button