Tin tức

Tại sao ETH có thể tăng trên 3.500 đô la

Giá Ethereum bị mắc kẹt dưới ngưỡng kháng cự

Ethereum đã hình thành cơ sở trên mức 3.000 đô la và bắt đầu tăng mới. ETH đã phá vỡ mức kháng cự $3,150 và $3,200 để chuyển sang vùng tích cực.

Cũng có mức đóng cửa trên mức $3,300 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Giá giao dịch cao tới $3,489 và gần đây đã điều chỉnh thấp hơn, tương tự như bitcoin . Ether đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ $3.400. Đã có sự phá vỡ dưới mức thoái lui Fib 23,6% của động thái đi lên từ mức thấp $2,970 đến mức cao $3,489.

Đã có sự phá vỡ bên dưới đường xu hướng tăng chính với hỗ trợ gần $3,400 trên biểu đồ hàng giờ của ETH/USD. Nó hiện đang giao dịch trên mức hỗ trợ $3,320.

Giá Ethereum
ETH/USD. Nguồn: TradingView.com

Mức kháng cự ngay lập tức ở phía tăng là gần mức $3,400. Mức kháng cự chính đầu tiên là gần mức $3,420. Việc bứt phá trên mức $3,420 có thể bắt đầu tăng ổn định. Mức kháng cự chính tiếp theo là gần vùng $3,500, trên đó giá có thể tăng cao hơn.

Giảm giới hạn trong ETH?

Nếu ethereum không thể tiếp tục cao hơn mức kháng cự $3,420 và $3,500, nó có thể bắt đầu một đợt điều chỉnh giảm mới. Hỗ trợ ban đầu về mặt giảm điểm là gần mức $3,300.

Hỗ trợ quan trọng đầu tiên hiện đang hình thành gần mức $3.250 và đường trung bình động đơn giản 100 giờ. Nếu ether không duy trì được trên $3.250, nó có thể kiểm tra $3.230. Nó nằm gần mức thoái lui Fib 50% của động thái đi lên từ mức thấp $2,970 đến mức cao $3,489.

Các chỉ báo kỹ thuật

MACD hàng giờ  MACD cho ETH/USD hiện đang mất tốc độ trong vùng tăng giá.

RSI hàng giờ  RSI cho ETH/USD nằm ngay dưới mức 50.

Mức hỗ trợ chính – $3,250

Mức kháng cự chính – $3,420

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button