Tin tức

Tờ báo chính thức về thuế của Trung Quốc kêu gọi đánh thuế tiền điện tử, điều này có gián tiếp hợp pháp hóa tiền điện tử không?

Tờ báo chính thức về thuế của Trung Quốc, China Tax News kêu gọi đánh thuế lợi nhuận tiền điện tử trong quá khứ bằng cách sử dụng luật Ex post facto, còn được gọi là nguyên tắc “luật không có hiệu lực hồi tố”. Điều này có nghĩa là các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch ở nước ngoài cho cư dân Trung Quốc trước khi có lệnh cấm tiền điện tử chính thức, giờ đây sẽ phải nộp thuế theo luật thuế của Trung Quốc, đối với thu nhập của họ từ Trung Quốc trước khi chính phủ chính thức công bố tình trạng bất hợp pháp của các thị trường phi tập trung trong Quốc gia.

Trong tháng 9, mười bộ và ủy ban cùng với Ngân hàng Trung ương đã ban hành “Thông báo về việc ngăn ngừa và xử lý thêm rủi ro do cường điệu giao dịch tiền ảo” chống lại các tổ chức trao đổi tiền điện tử nước ngoài ở Trung Quốc. Nó đặt ra khuôn khổ pháp lý quy định, “việc cung cấp dịch vụ của các sàn giao dịch tiền ảo ở nước ngoài cho người dân Trung Quốc thông qua Internet cũng là một hoạt động tài chính bất hợp pháp.”

Sau khi ban hành lệnh cấm, một số nền tảng giao dịch trong nước đã chọn“ ra nước ngoài ”để cung cấp cho người dùng trong nước các dịch vụ giao dịch liên quan dưới hình thức“ tổ chức ở nước ngoài ”, và dần dần hình thành một ngành công nghiệp trao đổi do Binance, Huobi và Ouyi dẫn đầu. Với sự phổ biến của thị trường tiền ảo trong những năm gần đây, lượng giao dịch của các nền tảng liên quan đã tăng lên nhanh chóng. Tổng khối lượng giao dịch 24 giờ trên nền tảng hàng đầu thậm chí vượt quá một nghìn tỉ nhân dân tệ, đó là gần với khối lượng giao dịch trong một ngày là thị trường A-CP”, theo tuyên bố Trung Quốc Thuế News.

Luật tiền điện tử không rõ ràng ở Trung Quốc

Tuy nhiên, Nhà báo Trung Quốc, Colin Wu lập luận rằng vì Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã xác định tất cả các hoạt động tiền điện tử là bất hợp pháp, nên việc đánh thuế có thể gián tiếp công nhận việc hợp pháp hóa chúng. Hơn nữa, ngay cả việc đánh thuế trước đó vẫn làm mất hiệu lực lập trường của chính phủ, vì các nhà chức trách Trung Quốc đã định nghĩa tiền điện tử là bất hợp pháp nhiều lần trước khi có thông báo chính thức của PBOC.

Ngoài ra, China Tax News cũng tuyên bố rằng trong khuôn khổ pháp lý hiện tại, Trung Quốc đã không cấm các cá nhân nắm giữ tiền điện tử như Bitcoin. Tuy nhiên, giao dịch tiền ảo được coi là “hành vi dân sự vô hiệu”, có nghĩa là giao dịch này không bị pháp luật nghiêm cấm. Điều này đặt ra câu hỏi đa dạng về lập trường của Trung Quốc đối với tiền điện tử, và về những mâu thuẫn trong luật về tiền điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button