Tin tức

Vụ kiện XRP: SEC đã tiếp tục khẳng định lập trường “tài liệu đặc quyền” của mình

Sau khi chạm trán đầu tiên trong cuộc tranh chấp DPP, SEC đã tiếp tục khẳng định lập trường “tài liệu đặc quyền” của mình. Diễn biến mới nhất trong vụ kiện XRP cho thấy SEC đã gửi một phiên bản biên tập lại của ba tài liệu bổ sung mà Ripple yêu cầu để xem xét công khai. Ủy ban cũng đã đệ trình một lời giải thích cho các xác nhận đặc quyền của họ đối với tất cả các tài liệu mà nguyên đơn đã biên soạn lại hoặc giữ lại bằng cách ghi chúng là “đặc quyền”.

SEC khẳng định sự bảo vệ theo DPP và sự không liên quan của các tài liệu

SEC đã khôi phục lập trường “đặc quyền” của mình, lưu ý rằng các tài liệu là mang tính quyết định, và do đó được bảo vệ. Nguyên đơn tuyên bố rằng tòa án không nên tước bỏ đặc quyền của SEC vì các tài liệu bổ sung cùng với các tài liệu ngày 14 tháng 9 của SEC mà ủy ban nộp theo Phụ lục A đều được bảo vệ theo DPP và việc phát hiện ra sẽ càng ngăn cản các nhân viên chính phủ cân nhắc thực sự về các quy định tiền điện tử. Ngoài ra, ủy ban khẳng định rằng các tài liệu cũng không liên quan đến cả tuyên bố của SEC và sự phản đối của các bị cáo.

Các tài liệu về Phụ lục A, các Tài liệu bổ sung được DPP bảo vệ và việc phát hành bắt buộc các tài liệu này sẽ không khuyến khích các nhân viên SEC cân nhắc kỹ lưỡng liên quan đến các hoạt động quản lý trong không gian tài sản kỹ thuật số. Hơn nữa, giống như các tài liệu Phụ lục A, các Tài liệu bổ sung hoàn toàn không liên quan đến các tuyên bố của SEC hoặc các biện pháp bảo vệ được đề xuất của Bị đơn… Không có tài liệu nào trong số này thậm chí đề cập đến việc liệu các dịch vụ XRP của Bị đơn có phải là giao dịch chứng khoán hay không. Tòa án không nên xâm phạm đặc quyền của SEC trong những trường hợp này. ”

Đầu tháng này, Tòa án đã chấp nhận kháng cáo ngày 24 tháng 9 của Ripple, yêu cầu SEC bổ sung ba tài liệu để xem xét. Các tài liệu này bao gồm hai tài liệu liên quan đến các cuộc họp của SEC với các công ty luật, cùng với đường dẫn email liên quan đến các cuộc thảo luận với bên thứ ba, người đã nhận được hướng dẫn từ SEC để phân tích tài sản kỹ thuật số của mình theo khuôn khổ được nêu trong bài phát biểu ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Hinman.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button