Tin tức Blockchain

Alfprotocol giới thiệu các sản phẩm mang tính đòn bẩy cao được cung cấp bởi blockchain Solana

Alfprotocol tiếp tục làm cho ngành tài chính phi tập trung phù hợp hơn để sử dụng phức tạp và cung cấp thanh khoản đòn bẩy.

Alfprotocol  tiếp tục phát triển với các AMM, những cải tiến và phát triển độc đáo trong thị trường phi tập trung.

Sự thay thế cho các sàn giao dịch tập trung đã phát triển theo cấp số nhân, đặc biệt là sau khi các quy định KYC ra đời và các quy định khác của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Số lượng các sàn giao dịch phi tập trung liên tục tăng lên và hơn thế nữa, các sản phẩm đang tham gia vào các lĩnh vực tài chính phi tập trung.

Alfprotocol sẽ tham gia vào blockchain Solana để mở rộng cung cấp tài chính phi tập trung và các giải pháp canh tác và đòn bẩy năng suất. Các giao thức đang được sử dụng để xử lý việc triển khai vốn giữa các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Alfprotocol sử dụng hai công nghệ khác nhau cho nhiều loại nhà đầu tư khác nhau.

AAlf (dịch vụ vay quá tập trung) và AlfMM (dịch vụ trao đổi phi tập trung) là hai dịch vụ cung cấp thanh khoản. Các giao thức có thể xử lý việc cung cấp thanh khoản đòn bẩy thông qua các giao thức bên ngoài.

Alf Leverage

Alfprotocol của Solana sử dụng một số mô-đun hoạt động cùng nhau để cung cấp cho người dùng một sản phẩm trung gian để cung cấp thanh khoản hiệu quả.

Kho quỹ của Alfprotocol là một trong những mô-đun cốt lõi sẽ xử lý tài sản thế chấp và theo dõi các vị thế đòn bẩy. Kho bạc là nền tảng của tất cả các tương tác với giao thức đòn bẩy; nó theo dõi sự thế chấp và tình trạng của mọi vị trí mở trên chuỗi.

Bất cứ khi nào một vị trí không lành mạnh bị kho bạc gắn cờ, mô-đun thứ hai, một mô-đun đấu giá tự động, sẽ được kích hoạt.

Các mô-đun khác bên trong giao thức chịu trách nhiệm khởi tạo và thay đổi các vị trí được gắn cờ bởi mô-đun kho bạc. Các mô-đun được đề cập chịu trách nhiệm kết nối kho bạc với các nhóm thanh khoản bên ngoài của người dùng. Bất cứ khi nào một vị thế vẫn ở trạng thái lành mạnh và không bị kích hoạt thanh lý, nó sẽ được kết nối với mô hình kho bạc.

Alfprotocol đang liên tục phát triển và mở rộng các mô-đun kết nối sang các nền tảng Solana khác để tạo ra nhiều giải pháp hơn nữa nhằm nâng cao quy trình cung cấp tính thanh khoản để đáp ứng yêu cầu của người dùng.

Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là một mô-đun hộp khóa bảo vệ tài sản thế chấp và theo dõi giá trị của từng vị trí trên mạng. Các hộp khóa được tạo tự động bất cứ khi nào người dùng mở một vị trí đòn bẩy bằng cách bắt đầu một trình bao bọc trên các token đã gửi.

Alfprotocol là một giao thức mở rộng một cho tất cả với nhiều lợi thế cơ bản và tính thanh khoản đòn bẩy cao. Nó cung cấp các giải pháp cho các nhà đầu tư và thương nhân thị trường phi tập trung bằng cách sử dụng blockchain Solana.

Giao thức này vẫn đang được phát triển và có thêm thông tin kỹ thuật trên trang web chính thức của dự án và báo cáo chính thức đã phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button